eller

E-post

Du blir automatiskt medlem vid ditt första köp.

Copyright - upphovsrätt

       
  

Det material som finns på våra sidor är resultatet av inspiration, möda och hårt arbete. Detta arbete omfattas av svensk och internationell lagstiftning om upphovsrätt. Det innebär att det är förbjudet att kopiera, helt eller i delar, all text och bild på alla sidor som omfattas av hudoteket.se, utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från Hudoteket AB.

Vi kommer omgående och utan föregående varning att anmäla all otillåten användning av text eller bild från hudoteket.se till ansvarig myndighet.

Frågor om användning av materialet på vår hemsida skickas till andrea@hudoteket.se

 

Nyhetsbrev

För erbjudanden, nyheter, tävlingar, inspiration & mycket mer.

Salong Webshop